Pirkimo sąlygos ir nuostatos

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETINĖJE SVETAINĖJE MANOAGRO.LT TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB "Mano agro"  adresu: Meldikviršių g. 32-6, Požerūnai, LT-72130 Tauragės r., toliau minima kaip Tiekėjas, paslaugas teikianti svetainėje Manoagro.lt, toliau gali būti minima kaip Interneto svetainė ir taisyklės, kurios reglamentuoja Interneto svetainės nuostatas, sąlygas ir bendrą tvarką.

Sąlygos bei taisyklės nustato Manoagro.lt sudaromas sutartis ir jų nuostatas.

Visos išvardintos taisyklės ir sąlygos neriboja pirkėjų teisių, o jas nustato LR galiojantys teisės aktai.

Taisyklėse ir nuostatuose minimi apibrėžimai:

Tiekėjas – asmuo, administruojantis Manoagro.lt interneto svetainę bei teikiantis kitas su interneto svetaine susijusias paslaugas.

Vartotojas – asmuo, apsilankantis Manoagro.lt interneto svetainėje, apžiūrintis ar norintis įsigyti parduodamas prekes.

Prekė – žemės ūkio technikos detalės, jų aksesuarai ir kitos prekės, kurios gali būti naujos ar naudotos.

Skelbimas – Manoagro.lt interneto svetainėje patalpintas išverstas lietuviškas skelbimas, paimtas iš užsienio interneto tinklapių apie automobilių detales ar aksesuarus. Tiekėjo gaunama informacija, aprašymai.

Tikrasis pardavėjas – prekės savininkas ir/ar pardavėjas. Tiekėjas tik tarpininkauja tarp Tikrojo prekės pardavėjo ir Vartotojo, padėdamas Vartotojui susipažinti su siūloma preke, užsakyti prekę, sumokėti prekės kainą bei pristatydamas prekę į Vartotojo pasirinktą vietą.

Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti Manoagro.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

Vartotojas, norėdamas įsigyti interneto svetainėje pateiktas prekes, privalo susipažinti su interneto svetainės taisyklėmis bei nuostatomis. Naudojantis Manoagro.lt interneto svetaine, yra sutinkama dėl išdėstytų taisyklių ir nuostatų. Jeigu nėra sutinkama su tam tikra taisykle ar nuostata, interneto svetaine naudotis draudžiama.

Vartotojas, sutinkantis su išdėstytomis taisyklėmis ir nuostatomis patvirtina, kad pagal LR civilinį kodeksą yra veiksnus, turi teisę registruotis ir pirkti žemės ūkio technikos detales, aksesuarus Interneto svetainėje bei gali sudaryti sutartis.

Vartotojas supranta, kad Tiekėjas yra tarpininkas tarp Vartotojo ir Pardavėjo, jis nėra Prekių, pateiktų Manoagro.lt interneto svetainėje, savininkas ar gamintojas. Tiekėjas gali padėti išsirinkti Prekę, ją užsako, sumoka kainą bei yra atsakingas už Prekės pristatymą į Vartotojo pasirinktą vietą.

Tiekėjas bet kuriuo metu gali pakeisti, pataisyti ar papildyti Manoagro.lt interneto svetainės taisykles, nuostatas, teikiamas paslaugas, jų apmokestinimą ir pan. Vartotojui toliau naudojantis interneto svetaine, pritariama taisyklėms, nuostatoms ir kitiems galimiems pakitimams. 

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Norint užsisakyti Manoagro.lt interneto svetainėje esančias naudotas arba naujas detales, pirmiausia, Vartotojas turi užpildyti registracijos formą. Registracijai būtini duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, pašto indeksas, miestas, šalis, telefono numeris. Taip pat būtina pažymėti, ar esate juridinis asmuo, ar privatus pirkėjas. Tam, kad registracija būtų sėkmingai baigta, būtina susikurti slaptažodį, kurį reikės naudoti prisijungiant prie Manoagro.lt svetainės. Vartotojas turi įvesti teisingus asmens duomenis bei kontaktus, reikalingus sėkmingam Prekių užsakymui ir pristatymui. 

Vartotojas sutinka pateikti asmeninius duomenis, kontaktus laisva valia ir yra supažindintas su duomenų saugojimo ir tvarkymo taisyklėmis Manoagro.lt interneto svetainėje. Taip pat vartotojas sutinka, kad jo duomenys nuo paskutinio karto, kai buvo prisijungta prie sistemos, bus saugomi 2 metus. Vartotojo duomenys yra tvarkomi dėl tinkamai suteikiamos paslaugos užtikrinimo, registravimosi Manoagro.lt svetainėje tikslu.

Interneto svetainėje užsiregistravęs vartotojas sutinka, jog atliekant, tvirtinant užsakymą, informaciniai pranešimai apie užsakymo būseną bus siunčiami elektroniniu paštu ir trumposiomis žinutėmis. Vartotojas sutinka, kad jo duomenys registravimosi svetainėje metu yra teisingi dėl tikslaus užsakymo vykdymo iš interneto svetainės Manoagro.lt.

Vartotojo nurodyti asmens ir kontaktiniai duomenys nebus atskleisti tretiesiems asmenims, nebent Tiekėjo partneriams, atsakingiems už Prekės pristatymą ar panašioms su Vartotojo užsakymu susijusioms paslaugoms ir jų tikslumui užtikrinti. Tiekėjas užtikrina, kad Vartotojo asmeniniai ir kontaktiniai duomenys griežtai bus tvarkomi tik su užsakymu susijusiems tikslams vykdyti.

Vartotojas turi teisę žinoti savo asmeninių duomenų tvarkymo veiksmus, gali reikalauti sunaikinti ar sustabdyti asmens duomenis, nesutikti, kad jie būtų toliau tvarkomi, tačiau tai negalioja duomenų saugojimui, kai kyla įtarimas, kad duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų. Pranešimą dėl asmeninių duomenų apsaugos būtina pateikti raštu. 

Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas gali jam siųsti informacinius pranešimus, komercinius pasiūlymus elektroniniu paštu ar trumposiomis žinutėmis telefonu, tačiau taip pat turi teisę atsisakyti tokių pasiūlymų gavimo, informuodamas Tiekėją.

 

3. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

Jeigu Vartotojas nesutinka su interneto svetainės taisyklėmis bei nuostatomis, jis neprivalo pateikti užsakymo. Tiekėjas ir Vartotojas sudaro tarpusavio sutartį, kai išsirinkęs norimas prekes iš svetainės, patvirtinęs užsakymą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir nurodęs, kur prekes pristatyti, Vartotojas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Sutartis su Vartotoju galioja iki pilno užsakymo įvykdymo. 

Vartotojas, prieš formuodamas užsakymą iš interneto svetainės, privalo susipažinti su Manoagro.lt taisyklėmis, nuostatomis bei reikalavimais, nebent yra raštiškai susitarta kitaip. 

Manoagro.lt elektroninės sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones kaip kompiuteris, mobilus telefonas. Tiekėjas vadovaujasi LR ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis su vėlesniais pakeitimais ir/ar papildymais.

Sutarties sudarymą apima:

 • Išsirenkama Prekė Manoagro.lt svetainėje;
 • Susipažįstama su informacija apie pasirinktą Prekę;
 • Pasirinkta Prekė(s) įkeliama į pirkinių krepšelį;
 • Atidaromas pirkinių krepšelis, suvedami visi Prekės pirkimui ir gavimui reikalingi duomenys, atliekami nurodyti veiksmai;
 • Pažymima, jog sutinkama su taisyklėmis prieš tai jas perskaitant;
 • Mokėjimas už Prekę atliekamas pasirinktu apmokėjimo būdu, pirkimas pabaigiamas patvirtinant užsakymą.
 • Sutarties su Tiekėju galima atsisakyti pateikus raštišką prašymą per 7 darbo dienas, nebent sutartis buvo vykdoma nepasibaigus 7 dienų terminui Vartotojo sutikimu. Tiekėjas įsipareigoja grąžinti Prekę pardavėjui, o Vartotojui – sumokėtą pinigų sumą. Tiekėjo atlyginimas Vartotojui negrąžinamas.

 

4. VARTOTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pagal nustatytas taisykles Manoagro.lt svetainėje Vartotojas turi teisę pirkti naudotas arba naujas detales. Taip pat Pirkėjas privalo sumokėti už norimas įsigyti prekes, jų pristatymą bei atsiimti savo užsakymą.

Vartotojas privalo laikytis Manoagro.lt taisyklių bei reikalavimų, nepažeisti LR teisės aktų ir atnaujinti savo paskyros asmeninius, kontaktinius duomenis, jeigu jie pasikeičia.

5. TIEKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Vartotojo naudojimasis interneto svetaine gali būti apribotas, sustabdytas ar panaikintas, bandant pakenkti Manoagro.lt svetainės saugumui ar nesilaikant įsipareigojimų.

Bet kuriuo metu Tiekėjas gali sustabdyti Manoagro.lt svetainės veiklą neterminuotam laikui ir turi teisę neįspėti bei neatsakyti Vartotojams už patiriamus nuostolius.

Taisyklės gali būti bet kada keičiamos, koreguojamos, pildomos, o jų atnaujinimas įsigalioja nuo paskelbimo laiko ir pradeda galioti po taisyklių atnaujinimo sudaromoms sutartims. 

Vartotojo užsakymas gali būti atšaukiamas, jeigu už Prekes nebuvo sumokėta per 3 darbo dienas. Tokiu atveju Tiekėjas turi teisę to nepranešti Vartotojui ir panakinti jo užsakymą.

Tiekėjas Vartotojui sudaro sąlygas naudotis Manoagro.lt interneto svetaine, pirkti ir įsigyti Prekes. Tiekėjas negali garantuoti, kad Manoagro.lt dirbs neribotą liką ir neatsako už galimas klaidas duomenų perdavimo metu. Tiekėjas garantuoja iš Vartotojo gautą pinigų sumą pervesti Prekės Pardavėjui, Prekę gauti ir pristatyti Pirkėjui jo asmeninėje paskyroje nurodytu adresu, remiantis pristatymo sąlygomis ir taisyklėmis.

 

6. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

Manoagro.lt interneto svetainėje kainos nurodytos eurais.

Skelbimuose nurodomos dvi kainos – Manoagro.lt kaina, prekes atsiimant Tiekėjo sandėlyje bei Manoagro.lt kaina, prekes pristatant Vartotojo nurodytu adresu (tokiu atveju prie Manoagro.lt kainos dar pridedama ir kurjerio paslaugų kaina).

Norint atsiskaityti už Prekes galima pasirinkti pirkėjui patogiausią mokėjimo būdą: 

 • Bankinį pavedimą;
 • „PayPal“ mokėjimo sistemą;
 • „Paysera“ mokėjimo sistemą.

Patvirtinęs užsakymą Pirkėjas privalo sumokėti nedelsiant, nes po 3 darbo dienų negavus apmokėjimo, užsakymas yra anuliuojamas. Gavus apmokėjimą formuojamas siuntinys, kurio būseną galite stebėti asmeninėje paskyroje.

Vartotojas sutinka, kad sąskaitos-faktūros bus atsiųstos elektroniniu būdu, asmeninėje paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu.  Sąskaitos-faktūros yra siunčiamos ir patalpinamos Manoagro.lt svetainėje ne vėliau kaip iki Prekių atsiėmimo pirkėjui momento. Asmeninėje paskyroje taip pat galima atsispausdinti užsakymo lapą, kuriame surašytos perkamos Prekės, jų kiekis, bendra Prekių ir pristatymo kaina. 

Tiekėjui patvirtinus užsakymą, Vartotojas sutinka, kad Prekės kaina gali pasikeisti, jeigu tam yra atsiradę tokie rodikliai kaip padidėjusi savikaina, techninė klaida ar papildomos su Prekės pardavimu susijusios išlaidos, kurias apibrėžia LR CK 6.313 str. 7 d. Vartotojas turi teisę nesutikti pirkti kitos kainos prekę. Tokiu atveju turi būti pateikiamas raštiškas prašymas nutraukti sutartį. Tiekėjas ir Vartotojas sutinka, kad tokiu atveju patiriami nuostoliai nėra atlyginami.

 

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

Įsigytas Prekes Vartotojas gali gauti pirkimo metu nurodytu adresu. 

Įsigytas Prekes gali pristatyti Tiekėjas arba jo atstovas.

Vartotojui Prekės yra pristatomos 3 darbo dienų bėgyje po to, kai jos gaunamos iš Pardavėjo. Vartotojas elektroniniu paštu arba trumpąja žinute yra informuojamas apie Prekių gabenimo eigą ir kada Prekė yra gaunama iš Tikrojo pardavėjo. Jeigu Pardavėjas prekės nebeturi, Vartotojas yra informuojamas apie šį trūkumą. Vartotojas sutinka, kad tam tikrais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti nuo Tiekėjo nepriklausančių sąlygų. Tokiu atveju Tiekėjas susisiekia su Vartotoju ir apie tai jį informuoja. Jeigu Vartotojo užsakytos Prekės nėra, sutariama dėl sumokėtos kainos grąžinimo.

Vartotojas sutinka, kad esant jo kaltei Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl ne laiku pristatytų arba nepristatytų Prekių.

Kiekvienas užsakymas yra vykdomas gavus apmokėjimą Vartotojo pasirinktu būdu.

Gavus Prekes, būtina patikrinti siuntą kartu su Tiekėjų arba jo atstovu. Vartotojas, atsiimdamas Prekes, privalo patikrinti jų būklę, kokybę, kiekį, atkreipti dėmesį, ar nėra pažeista siuntinio pakuotė, ar gautas būtent jam skirtas siuntinys ir pan. Jeigu siuntinys turi neatitikimų, Vartotojas nedelsiant turi užpildyti Prekių pristatymo dokumentą ar laisvos formos aktą, informuojantį apie Prekių neatitikimus.

Vartotojui pasirašius Prekių pristatymo dokumentą ir nepaminėjus apie Prekių neatitikimus, pažeidimus, laikoma, kad Prekė pristatyta saugiai ir siuntinio kokybė atitiko Vartotojo lūkesčius. Tokiu atveju Tiekėjas tampa atleistas nuo atsakomybės dėl Prekės pažeidimo, jeigu tai – ne gamyklinis brokas.

Jeigu siuntinį su prekėmis nurodytu adresu atsiima ne Vartotojas, o kitas asmuo, laikoma, kad Prekės yra perduotos. 

Jeigu Vartotojas nesulaukia įsigytos Prekės numatytą pristatymo dieną, ne vėliau kaip per vieną dieną apie tai jis turi pranešti Tiekėjui. Jeigu apie siuntos negavimą nebus pranešta, Vartotojas nebeturės teisės kreiptis į Tiekėjus dėl pavėluoto siuntos pristatymo ar jos negavimo.

Kai Vartotojas atsiima Prekes ir pasirašo priėmimo – perdavimo dokumentą, nuo to momento jam priklauso Prekės nuosavybės teisė. Prekės praradimo ar sugadinimo atveju už gautas Prekes atsakingas yra Vartotojas.

8. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

Tiekėjas nėra atsakingas už tai, kad visos interneto svetainėje pateiktos Prekės atitinka nuotraukose pavaizduotą dydį, spalvą ar formą dėl Vartotojo naudojamų vaizduoklio nustatymų ar kitų galimų priežasčių, susijusių su Vartotojo kompiuterio ypatybėmis. Jeigu Pirkėją domina platesnė informacija apie pasirinktą Prekę, rekomenduojama kreiptis į konsultantus, dirbančius interneto svetainėje.

Vartotojas yra supažindintas, kad Manoagro.lt interneto svetainėje parduodamos ne tik naujos, bet ir naudotos dalys. Vartotojas supranta, kad Tiekėjas Prekių neparduoda, nėra jų savininkas ar gamintojas. Tiekėjas nėra atsakingas už Prekių savybes, kokybę ir kitus parametrus.

Jeigu Vartotojo įsigyta Prekė buvo pažeista dėl gamtinių reiškinių, fizinio, cheminio ar kito žalingo veiksmo poveikio, jei ji buvo naudojama ne pagal paskirtį ar kitais būdais pablogėjo jos kokybė po Prekės perdavimo Vartotojui, Tiekėjas neprisiima už tai atsakomybės.

 

9. NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

Prekių grąžinimo taisyklės pateiktos - https://manoagro.lt/info/grazinimas

 

10. ATSAKOMYBĖ

Vartotojas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus Manoagro.lt interneto svetainėje. Taip pat jis yra atsakingas už pateiktus asmeninius duomenis ir jų teisingumą. Jeigu buvo nurodyti neteisingi asmeniniai duomenys, Tiekėjas neprisiima atsakomybės dėl neigiamų padarinių, pavyzdžiui, ne ten pristatytos Prekės. Tokiu atveju Tiekėjas turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo.

Vartotojas, sukūręs paskyrą Manoagro.lt interneto svetainėje yra visiškai atsakingas dėl jo duomenų perdavimo tretiesiems asmenims. Jeigu interneto svetainėje prisijungia trečiasis asmuo su Vartotojo prisijungimo duomenimis, Manoagro.lt tokį asmenį priskiria Vartotojui.

Tiekėjas nėra atsakingas už atvejus, kai kyla nuostolių dėl Vartotojo kaltės, kuris nesusipažino su interneto svetainės taisyklėmis, rekomendacijomis ir visais išdėstytais aspektais.

Vartotojas supranta, kad Tiekėjas tėra tarpininkas ir parduodamų Prekių jis negamina bei nėra jų savininkas. Tiekėjas nėra atsakingas už įmonių, asmenų interneto svetaines, kurių nuorodos gali būti pateikiamos prie parduodamos Prekės. Tokių tinklapių Tiekėjai neprižiūri ir negali patvirtinti jose esančios informacijos tikslumo.

Pardavėjai negali atsakyti už Tiekėjo partnerius, kurie padeda įvykdyti Vartotojo užsakymą ir negali užtikrinti tinkamo įsipareigojimų vykdymo tarp Vartotojų ir Tiekėjų.

Įvykus žalai, jos nuostolius atlygina kaltoji šalis.

11. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

Visą reikalingą užsakymui informaciją Tiekėjas siunčia Vartotojo paskyroje užregistruotu elektroniniu paštu.

Turint bet kokių klausimų, Vartotojas kreipiasi į Tiekėją Manoagro.lt interneto svetainėje pateiktais kontaktiniais duomenimis.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Manoagro.lt interneto svetainėje pateiktos taisyklės ir reikalavimai yra pagrįsti LR teisės aktais. 

Kilus ginčams dėl pateiktų taisyklių, nesutarimai sprendžiami derybų metu. Tolimesni ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Visa informacija, patalpinta Manoagro.lt interneto svetainėje laikoma kaip pateikta raštu.

Manoagro.lt interneto svetainėje pateiktos patsiyklės jokiu būdu neapriboja vartotojų teisių, nustatytų teisės aktuose.


Turite klausimų?

info@manoagro.lt

Tel: 8 630 80 006

I - V: 9 - 19 val.

Pristatymas

* Nemokamas pristatymas

 • Atsiskaitymo būdai
 • Pavedimu
 • Grynaisiais
 • Išsimokėtinai